1 - C. Acad. 1, 1, 1.

2 - C. Acad. 1, 1, 3.

3 - Ibidem.

4 - Cf. Rm 5, 12.

5 - C. Acad. 1, 1, 3.

6 - C. Acad. 1, 2, 5.

7 - Ibidem.

8 - Cf. 1 Pt 4, 6.

9 - C. Acad. 1, 4, 11.

10 - Cf. 1 Re 20, 33.

11 - C. Acad. 2, 3, 7.

12 - C. Acad. 2, 9, 22.

13 - Cf. Plot., Enn. 4, 8, 5; Orig., Princ. 1, 6, 23.

14 - Cypr., De Dom. Orat. 16.

15 - Qo 12, 7.

16 - Cf. Rm 9, 11.

17 - Cf. Gn 2, 7.

18 - C. Acad. 3, 12, 27.

19 - C. Acad. 3, 16, 35; De serm. Dom. in m. 1, 17, 51-52.

20 - C. Acad. 3, 18, 40.

21 - Cf. C. Acad. 2, 10, 24; 3, 17, 37. 18, 41.

22 - C. Acad. 3, 20, 45.

23 - De b. vita 1, 5.

24 - Ibidem.

25 - De b. vita 4, 25.

26 - Cf. 1 Cor 13, 12.

27 - 1 Cor 15, 53.

28 - De ord. 2, 9, 27.

29 - De ord. 1, 1, 3.

30 - Cf. Retract. 1, 1, 2.

31 - De ord. 1, 5, 15. 8, 24; 2, 14, 39

32 - De ord. 1, 3, 6. 8, 24; 2, 14, 41.

33 - De ord. 1, 3, 8.

34 - De ord. 1, 11, 31.

35 - Cf. Plat., De rep. 508c.

36 - De ord. 1, 11, 32.

37 - Gv 18, 36.

38 - Is 65, 17; 66, 22; 2 Pt 3, 13; Ap 21, 1.

39 - Mt 6, 10.

40 - De ord. 2, 20, 52.

41 - Gv 9, 31.

42 - De ord. 2, 20, 53.

43 - Solil. 1, 1, 2.

44 - Solil. 1, 1, 3.

45 - Is 65, 17; 66, 22.

46 - Retract. 1, 1, 2.

47 - Solil. 1, 1, 4.

48 - Gv 10, 30.

49 - Solil. 1, 7, 14.

50 - Solil. 1, 13, 23.

51 - Gv 14, 6.

52 - Sal 24, 4.

53 - Solil. 1, 14, 24

54 - Porf., Ad Marc. 8, 32, 34; cf. De civ. Dei 10, 29; 22, 12, 26-28.

55 - Solil. 2, 20, 35.

56 - Plat., Phedon 72e; Menon 81e-86b.

57 - De Trin. 12, 15, 24.

58 - De imm. an. 1, 1.

59 - Ibidem.

60 - De imm. an. 4, 5.

61 - De imm. an. 1, 1.

62 - De imm. an. 6, 11.

63 - Is 59, 2;

64 - De imm. an. 13, 22.

65 - De imm. an. 15, 24.

66 - De mor. Eccl. cath. 1, 9, 14; cf. Sal 43, 22; Rm 8, 36.

67 - Sap 8, 7.

68 - De mor. Eccl. cath. 1, 21, 39; cf. Sir 1, 2.

69 - De mor. Eccl. cath. 1, 25, 47.

70 - 1 Cor 13, 12.

71 - De mor. Eccl. cath. 1, 27, 53.

72 - De mor. Eccl. cath. 1, 30, 64; Eb 12, 29.

73 - Ef 5, 25. 27.

74 - Mt 6, 12.

75 - De mor. Eccl. cath. 2, 7, 9.

76 - Orig., De princ. 2, 3, 3.

77 - De mor. Eccl. cath. 2, 17, 63.

78 - De quant. an. 1, 1.

79 - De quant. an. 20, 34.

80 - Cf. De Trin. 12, 15, 24; Plat., Phaedo 72.

81 - Retract. 1, 4, 4;

82 - De quant. an. 28, 55.

83 - Lc 15, 18.

84 - De quant. an. 28, 55; Hor.Sat.2, 7, 2-3.

85 - Cf. De lib. arb. 1, 2, 4. 16, 35; 3, 16, 46. 22, 65.

86 - De lib. arb. 1, 1, 1.

87 - De lib. arb. 1, 12, 26.

88 - De lib. arb. 1, 13, 28.

89 - De lib. arb. 1, 13, 29.

90 - De lib. arb. 1, 14, 30

91 - De lib. arb. 1, 16, 34.

92 - De lib. arb. 2, 1, 2.

93 - De lib. arb. 2, 18, 47.

94 - De lib. arb. 3, 1, 2.

95 - De lib. arb. 3, 3, 7.

96 - De lib. arb. 3, 16, 46.

97 - Ibidem.

98 - De lib. arb. 3, 17, 49.

99 - De lib. arb. 3, 18, 50.

100 - Rm 6, 17. 20.

101 - Cf. C. duas epp. Pelag. 1, 18, 36; De Spir. et litt. 27 ss.; De nat. et grat. 47, 55; De gesta Pel. 7 ss.; De grat. Chr. 1, 4, 5; De grat. et lib. arb. 5, 10; 21, 42.

102 - De lib. arb. 2, 19, 50.

103 - Ibidem.

104 - De lib. arb. 2, 20, 54.

105 - Ibidem.

106 - Retract. 1, 9, 3.

107 - De lib. arb. 3, 18, 50.

108 - 1 Tm 1, 13.

109 - Sal 24, 7.

110 - Rm 7, 15.

111 - Rm 7, 18.

112 - Gal 5, 17.

113 - De lib. arb. 3, 18, 51.

114 - De lib. arb. 3, 18, 52.

115 - De lib. arb. 2, 19, 50-53.

116 - De lib. arb. 2, 20, 54; 3, 18, 50.

117 - De lib. arb. 3, 20, 58; cf. 3, 22, 64.

118 - Gn 1, 1.

119 - Gn 2, 4.

120 - De Gn c. Man. 1, 3, 6.

121 - Gn 1, 28.

122 - De Gn c. Man. 1, 19, 30.

123 - De Gn c. Man. 1, 20, 31.

124 - De Gn c. Man. 1, 23, 40.

125 - C. litt. Petil. 2, 27, 87.

126 - De Gn c. Man. 2, 3, 4; Gn 2, 5.

127 - De Gn c. Man. 2, 5, 6.

128 - Sir 10, 9.

129 - 1 Cor 15, 45.

130 - Gn 2, 7;

131 - De Gn c. Man. 2, 8, 10.

132 - De Gn c. Man. 2, 29, 43.

133 - Mt 5, 12; Lc 6, 23.

134 - Rm 5, 12.

135 - De Gn c. Man. 2, 29, 43.

136 - Ef 2, 3.

137 - Retract. 1, 6.

138 - Rm 1, 20.

139 - Rm 1, 17; 3, 26; Gal 3, 11; Eb 10, 38.

140 - De musica 6, 1, 1; 1 Tm 2, 5.

141 - De musica 6, 4, 7.

142 - De musica 6, 5, 13.

143 - De musica 6, 14, 44.

144 - Cf. De civ. Dei 7, 6.

145 - Cf. Plato., Tm. 30b. Cicer., De nat. deor. 1, 30, 52. 2, 22, 30, 32.

146 - De imm. an. 15, 24; Retract. 1, 5, 3.

147 - De musica 6, 17, 58.

148 - Mt 23, 10.

149 - De vera rel. 10, 18.

150 - Rm 1, 25.

151 - Rm 1, 21.

152 - De vera rel. 10, 19.

153 - Ibidem.

154 - Cf. At 11, 26.

155 - De vera rel. 10, 20.

156 - De vera rel. 12, 25.

157 - 1 Pt 3, 18.

158 - 1 Cor 15, 45.

159 - De vera rel. 14, 27.

160 - Retract. 1, 9, 5.

161 - Gal 5, 17.

162 - Rm 6, 20. 17.

163 - De vera rel. 14, 27.

164 - De vera rel. 16, 31.

165 - Mt 21, 12; Mc 11, 15; Lc 19, 45.

166 - Cf. Mt 9, 32; Mc 1, 34; Lc 4, 35.

167 - De vera rel. 25, 46.

168 - 1 Cor 15, 14.

169 - De vera rel. 25, 46.

170 - Cf. At 2, 4; 10, 46.

171 - Cf. At 5, 15.

172 - Cf. Confess. 9, 7, 16; De civ. Dei 22, 8, 2; Serm. 286, 5.

173 - De vera rel. 41, 77; Rm 13, 1.

174 - Rm 13, 1.

175 - De vera rel. 41, 78.

176 - De vera rel. 46, 88.

177 - Retract. 1, 10, 2.

178 - Cf. Rm 8, 28; 1 Cor 2, 7; Ef 1, 5, 11.

179 - De vera rel. 55, 111.

180 - Cicer., De nat. deor. 2, 28, 72.

181 - De util. cred. 3, 9; 2 Cor 3, 6.

182 - De spir. et litt. 5, 7; cf. Retract. 2, 37.

183 - De util. cred. 11, 25

184 - 1 Cor 13, 12.

185 - 1 Cor 13, 12.

186 - Rm 8, 23.

187 - Sal 15, 9.

188 - De util. cred. 11, 25.

189 - Ibidem.

190 - De util. cred. 12, 27.

191 - De lib. arb. 3, 24, 71.

192 - De util. cred. 16, 34

193 - Retract. 1, 13, 7.

194 - De util. cred. 18, 36.

195 - De duab. anim. 1, 1.

196 - De duab. anim. 12.

197 - Rm 7, 20.

198 - Rm 7, 18

199 - Rm 5, 12.

200 - De duab. anim. 14.

201 - Ibidem.

202 - De duab. anim. 15; cf. Op. imp. C. Iul. 1, 104; Enarr. In Sal. 57, 18.

203 - De duab. anim. 16.

204 - Rm 5, 12.

205 - De duab. anim. 17.

206 - Ef 2, 3.

207 - De duab. anim. 17.

208 - Ibidem.

209 - De duab. anim. 20.

210 - Ibidem.

211 - Gb 40, 19 (sec. i LXX).

212 - Sal 103, 26.

213 - De Gn ad litt. 11, 20 ss.

214 - De duab. anim. 20.

215 - Lc 19, 10; Mt 18, 11.

216 - De duab. anim. 24.

217 - Acta c. Fortun. 1, 13.

218 - Retract. 1, 11, 4.

219 - Acta c. Fortun. 2, 21.

220 - Acta c. Fortun. 1, 15; Retract. 1, 15, 2.

221 - Acta c. Fortun. 2, 29.

222 - Cf. Mc 12, 30; Lc 10, 27.

223 - De fide et symb. 10, 24.

224 - 1 Cor 15, 50.

225 - Lc 24, 39.

226 - 1 Cor 15, 50.

227 - De civ. Dei 22, 5, 21.

228 - Retract. 1, 10.

229 - Retract. 2, 24, 1.

230 - De Gn ad litt. lib. imp. 16, 60.

231 - Gn 1, 26.

232 - Mt 5, 9.

233 - De serm. Dom. in m. 1, 4, 11.

234 - Cf. Rm 7, 23.

235 - De serm. Dom. in m. 1, 4, 12.

236 - 1 Cor 15, 55.

237 - De serm. Dom. in m. 1, 6, 17; Gv 3, 34.

238 - 2 Re 2, 9.

239 - Mt 5, 18.

240 - De serm. Dom. in m. 1, 8, 20.

241 - Mt 6, 12.

242 - Mt 5, 19 ss.

243 - De serm. Dom. in m. 1, 9, 21.

244 - Mt 23, 3.

245 - Cf. De civ. Dei 21, 27.

246 - Mt 5, 22; De serm. Dom. in m. 1, 9, 25.

247 - De serm. Dom. in m. 1, 15, 41.

248 - Retract. 1, 10, 2. 13, 8.

249 - Mt 5, 44; Lc 6, 27.

250 - Mt 10, 37; Lc 14, 26.

251 - De civ. Dei 21, 26; De vera rel. 45, 85 ss.

252 - Mt 5, 32.

253 - De serm. Dom. in m. 1, 16, 43.

254 - Sal 72, 27.

255 - 1 Cor 6, 15.

256 - Quaest. in Hept. 2, 71; cf. Serm. 162.

257 - Mt 6, 12.

258 - Prv. 18, 22.

259 - Gv 8, 11.

260 - 1 Gv 5, 16.

261 - De serm. Dom. in m. 1, 22, 73.

262 - De serm. Dom. in m. 2, 6, 20; cf. 2 Tm 4, 1.

263 - 1 Tm 2, 5.

264 - Cf. Epiph., Ancor. 93; Athan., Exp. fidei 1. 4; Disp. c. Ar. 20; Cassian., Coll. 11, 13.

265 - De serm. Dom. in m. 2, 6, 22; cf. Enarr. in Sal 1, 1; 8, 13.

266 - De serm. Dom. in m. 2, 14, 48.

267 - Sal 73, 23.

268 - De serm. Dom. in m. 2, 17, 56; cf. Mt 6, 34.

269 - De serm. Dom. in m. 2, 19, 66; cf. Ef 5, 27.

270 - Col 3, 4.

271 - Mt 7, 7.

272 - De serm. Dom. in m. 2, 21, 71 s.

273 - Mt 7, 11.

274 - Cf. Optat. Milev., De schism. Donat. 1, 19; 3, 1.

275 - Ambros., Hymn. 1; cf. Exam. 5, 24, 88.

276 - Cf. Serm. 76, 1, 1.

277 - Mt 16, 18; Gv 1, 42.

278 - Mt 16, 16; Gv 6, 69.

279 - Mt 16, 19.

280 - 1 Cor 10, 4.

281 - Sap 1, 13.

282 - Sir 11, 14.

283 - Cf. De bapt. 6, 34, 65; C. Crescon. 2, 27, 33.

284 - Sir 34, 30; cf. Ep. 108, 6.

285 - Serm. 1; 50; 142; 153.

286 - C. Adiman. 3, 4.

287 - Mt 5, 21-22.

288 - Cf. Es 19, 3-4.

289 - Gal 4, 22-23.

290 - Lv 19, 18; Dt 6, 5; Mt 5, 43; 19, 19; 22, 37-39.

291 - C. Adiman. 5, 1.

292 - Mt 23, 15.

293 - Rm 8, 15; Gal 4, 5.

294 - Gv 8, 37.

295 - 1 Cor 4, 14-15.

296 - Gal 3, 7.

297 - C. Adiman. 12, 5; cf. 1 Cor 15, 54.

298 - Lc 24, 39.

299 - C. Adiman. 26, 1; cf. Mt 12, 33.

300 - Gv 1, 12.

301 - Prv 8, 35 (sec.LXX).

302 - C. Adiman. 27, 1.

303 - Exp. quar. prop. ad Rm. 41; cf. Rm 7, 14.

304 - Cf. Rm 1, 11; 6, 14-15.

305 - Cyprian., De Dom. orat. 16; Ambros., De paenit. 1, 3.

306 - De grat. Chr. 43; C. duas epp. Pelag. 1, 17-25; C. Iul. 2, 3; 6, 23, 70; Opus imp. c. Iul. 1, 99; Serm. 154; cf. Exp. ep. ad Gal. 5; De civ. Dei 22, 21.

307 - Rm 7, 24-25.

308 - Rm 7, 25.

309 - Rm 5, 5.

310 - C. duas epp. Pelag. 1, 10, 17; De perf. iust. hom. 11, 28; De grat. Chr. 39, 43-44.

311 - 1 Cor 15, 54.

312 - Cf. Retract. 1, 23, 1.

313 - Rm 9, 13; cf. Ml 1, 2-3.

314 - Exp. quar. prop. ad Rm. 60; cf. De praed. sanct. 1, 3.

315 - Rm 11, 5.

316 - 1 Cor 12, 6.

317 - Exp. quar. prop. ad Rm. 60.

318 - Cf. 1 Cor 12, 9.

319 - Ef 6, 23.

320 - Exp. quar. prop. ad Rm. 61; cf. Rm 5, 5.

321 - Exp. quar. prop. ad Rm. 62.

322 - Rm 9, 16.

323 - Exp. quar. prop. ad Rm. 62.

324 - Exp. quar. prop. ad Rm. 62; cf. Rm 9, 18.

325 - 1 Cor 7, 25.

326 - Exp. quar. prop. ad Rm. 64.

327 - Exp. ep. ad Gal. 2, 3.

328 - Exp. ep. ad Gal. 2, 4.

329 - Gal1, 1.

330 - I Tm 2, 5.

331 - At 1, 11.

332 - Exp. ep. ad Gal. 3.

333 - Exp. ep. ad Gal. 24; cf. Gal 3, 19.

334 - Epist. 82, 20.

335 - Gal 5, 18.

336 - Exp. ep. ad Gal. 47.

337 - Gal 5, 17.

338 - Rm 1, 7.

339 - Serm. 71; Ep. ad Rm. inch. exp. 14 ss.; cf. Mt 12, 32.

340 - Ep. ad Rm. inch. exp. 23.

341 - Mt 22, 40; Rm 3, 21.

342 - Cf. Rm 6, 14; 1 Cor 9, 21.

343 - De divv. qq. 83, 9.

344 - De divv. qq. 83, 21.

345 - Sap 1, 13.

346 - Sir 11, 14;

347 - De divv. qq. 83, 23.

348 - De Trin. 6, 2, 3.

349 - Cicer., De invent. 2, 53, 159-160.

350 - De divv. qq. 83, 35, 1.

351 - 1 Cor 3, 16.

352 - De divv. qq. 83, 35, 1.

353 - Cf. Cicer., Tuscul. 5, 10, 28; Retract. 1, 14, 4.

354 - De divv. qq. 83, 36, 1.

355 - Ef 5, 29.

356 - Mt 3, 16.

357 - De divv. qq. 83, 44.

358 - Gal 3,24-25.

359 - De Gn c. Man. 1, 23, 40.

360 - Gal 5, 6.

361 - De divv. qq. 83, 47.

362 - De civ. Dei 22, 29.

363 - Gn 1, 26; 5, 3.

364 - De divv. qq. 83, 51, 4; Cf. De Trin. 7, 6, 12.

365 - 1 Cor 11, 7.

366 - Gn 6, 6-7.

367 - Es 3, 22; 12, 35.

368 - Sal 72, 28.

369 - De divv. qq. 83, 54.

370 - Ct. Cantic. 6, 7.

371 - Gv 2, 20.

372 - Gv 21, 11.

373 - Mt 25, 1.

374 - Mt 24, 36.

375 - Mt 14, 15-21.

376 - De divv. qq. 83, 61, 2.

377 - 1 Re 19, 16; Is 61, 1.

378 - De divv. qq. 83, 61, 2.

379 - Lc 3, 31; cf. Retract . 2, 16.

380 - 2 Sam 12, 1-2.

381 - Gv 4, 1-2.

382 - Lc 23, 43.

383 - De divv. qq. 83, 62.

384 - Cypr., Ep. 73, 22; Ambros., De paenit. 11; Hilar., Tr. in Sal. 66, 26; cf. Hilar., De Trin. 10, 34.

385 - De orig. an. 3, 9, 12.

386 - Gv 4, 9.

387 - Gv 11, 44.

388 - Rm 7, 1.

389 - Rm 8, 11.

390 - Rm 7, 14.

391 - De divv. qq. 83, 66, 5.

392 - Rm 7, 24.

393 - Retract. 1, 23, 1.

394 - Rm 8, 10.

395 - De divv. qq. 83, 66, 6.

396 - De peccat. mer. 1, 7, 7; cf. De Trin. 4, 3; Enarr. in Sal 45, 17.

397 - Rm 8, 18.

398 - Rm 8, 24.

399 - Rm 8, 21.

400 - De divv. qq. 83, 67, 4.

401 - Rm 12, 2.

402 - 2 Cor 3, 18.

403 - Sal 38, 7.

404 - De divv. qq. 83, 67, 5.

405 - Rm 9, 20.

406 - De divv. qq. 83, 68, 5.

407 - Prv 8, 35.

408 - Cf. Retract. 1, 23, 2-3.

409 - De divv. qq. 83, 68, 6.

410 - Ger 1, 5.

411 - Eb 7, 10?

412 - Ml 1, 3; Rm 9, 13.

413 - 1 Cor 15, 28.

414 - 1 Cor 15, 54-55.

415 - Gal 6, 2.

416 - Fil 2, 7.

417 - Col 1, 14-15.

418 - Gc 2, 20.

419 - Cf. Es 7, 11. 22; 8, 1. 7.

420 - Eb 12, 6.

421 - Cf. De bono con. 3, 3; De coniug. adult.1, 8, 8ss..

422 - Mt 19, 9.