1 - 1 Cor 1, 17.

2 - Cf. Confess. 10, 43, 68; De civ. Dei 9, 15, 2.

3 - Serm. 47, 12, 20.

4 - Cf. De civ. Dei 9-10.

5 - Cf. Confess. 10, 42, 67.

6 - Cf. De Trin. 4.

7 - De civ. Dei 10, 32, 2.

8 - Cf. De civ. Dei 18, 47.

9 - Cf. De pecc. mer. et rem. 1, 26, 39.

10 - De pecc. orig. 24, 28.

11 - Serm. 151, 5.

12 - En. in ps. 70, d. 2, 1.

13 - Serm. 293, 8.

14 - 2 Cor 5, 14.

15 - Cf., per es., Contra Iul. 6, 4, 8.

16 - De Trin. 15, 25, 46.

17 - Confess. 10, 43, 69.

18 - Cf. De Trin. 4, 13, 16-14, 19.

19 - Serm. 265/D, 4.

20 - Cf. Contra duas ep. pelag. 2, 1, 1-2, 4; De nupt. et conc. 2, 3, 9; ecc.

21 - Cf. De nupt. et conc. 2, 23, 38.

22 - Cf. Contra Iul. 1, 2, 4.

23 - Cf. De s. virg. 19.

24 - Cf. De mor. Eccl. cath. 1, 19, 35.

25 - Cf. Contra Fort. 2, 22.

26 - Cf. De pecc. mer. et rem. 1, 26,39.

27 - Cf. De nupt. et conc. 2, 28, 47.

28 - Cf. Serm. 294.

29 - Cf. De pecc. mer. et rem. 3, 4, 7.

30 - Cf. Contra Iul. 1-2.

31 - De nupt. et conc. 2, 12, 25.

32 - Cf. Contra Iul. 6, 12, 39.

33 - Cf. Retract. 2, 1, 1; De praed. sanct. 3, 7-4, 8.

34 - Cf. Retract. 1, 23; 2, 1, 1.

35 - Opus imp. c. Iul. 1, 39; cf. 6, 5; De civ. Dei 22, 22; Contra Iul. 4, 16, 83; per i mali dei bambini: cf. Opus imp. c. Iul. 6, 27. 36-41; Ep. 166, 16-20.

36 - Cf. Serm. 27, 4.

37 - Cf. De pecc. mer. et rem. 1, 9, 9-11.

38 - Cf. De nupt. et conc. 1, 25, 28-26, 29.

39 - Cf. De mend. 7, 10.

40 - Cf. De pecc. mer. et rem. 1, 11, 13-39, 70; 2, 28, 45.

41 - Cf. Opus imp. c. Iul. 4, 29.

42 - Cf. Contra duas ep. pelag. 1, 17, 34-35; Opus imp. c. Iul. 1, 70; 2, 218; ecc.

43 - Cf. De pecc. mer. et rem. 2, 4, 4. 28, 45; De nupt. et conc. 1, 23, 25; Contra duas ep. pelag. 1, 13, 27.

44 - Cf. Decr. de p. o., c. 5: D-S 1515.

45 - Cf. De Trin. 14, 17, 23.

46 - Cf. Contra duas ep. pelag. 3, 3, 4-5.

47 - Cf. De pecc. mer. et rem. 2, 7, 9.

48 - Cf. De gestis Pel. 12, 28.

49 - Cf. Opus imp. c. Iul. 6, 19.

50 - Cf. Contra duas ep. pelag. 3, 3, 5.

51 - De Trin. 14, 4, 6.

52 - Cf. De Trin. 14, 14, 19; 15, 8, 14.

53 - Cf. En. in ps. 70, 2, 3.

54 - De pecc. mer. et rem. 1, 9, 10.

55 - Cf. En. in ps. 49, 2; Serm. 166, 4.

56 - Cf. Ep. 187.

57 - Cf. De corrept. et gr. 12, 32.

58 - Cf. De nat. et gr.; Serm. 26, 4; Ep. 177, 7.

59 - Cf. De sp. et litt.

60 - De gr. Chr. 16, 11.

61 - Cf. De pecc. mer. et rem. 2, 17, 26.

62 - Cf. De sp. et litt. 3, 5.

63 - Contra duas ep. pelag. 4, 5, 11.

64 - De gr. et lib. arb. 18, 37.

65 - De nat. et gr. 43, 50.

66 - Ibid. 26, 29.

67 - Cf. Decr. sulla giust., c. 11.

68 - Per le virtù dei pagani cf. Contra Iul. 4, 3, 21-33; De civ. Dei 19, 25; De sp. et litt. 28, 48.

69 - Gv 8, 36.

70 - Cf. In Io. ev. tr. 41, 9-13.

71 - Cf. De corr. et gr. 12, 32.

72 - Cf. Rom 3, 31.

73 - De sp. et litt. 30, 52.

74 - Cf. sopra fra gli Scritti.

75 - Ep. 157, 2, 10.

76 - Serm. 169, 11, 13.

77 - Ep. 214, 2.

78 - Ep. 214, 6.

79 - Cf. De pecc. mer. et rem. 2, 18, 28.

80 - Cf. De gr. Chr. 47, 52; De gr. et lib. arb. 1, 1.

81 - Cf. Ep. 214, 2.

82 - Contra duas ep. pelag. 1, 37.

83 - Cf. De corrept. et gr. 14, 45.

84 - Cf. Opus imp. c. Iul. 3, 112; De pecc. mer. et rem. 2, 17, 26.

85 - Cf. De dono pers. 2, 4; Contra duas ep. pelag. 3, 8, 24; 4, 7, 19; Contra Iul. 3, 1, 2.

86 - Cf. De gestis Pel. 14, 30; De gr. et lib. arb. 5, 10; 14, 27.

87 - Cf. De praed. sanct.

88 - Cf. De praed. sanct. 3, 7; 4, 8.

89 - Cf. De dono pers.

90 - Ep. 196, 6. 19.

91 - Cf. Ep. 186, 10; De gr. et lib. arb. 5, 10-8, 20.

92 - Cf. De dono pers. 21, 54.

93 - De dono pers. 19, 35.

94 - Cf. De div. qq. ad Simpl.

95 - Cf. Ench. 12, 40; De praed. sanct. 15, 30; De dono pers. 24, 67.

96 - D-S 623.

97 - Confess. 1, 10, 16; cf. De Gen. ad litt. 3, 14, 17.

98 - Cf. Ep. 194, 6, 30.

99 - Cf. De an. et eius or. 1, 7, 7; De praed. sanct. 10, 19.

100 - Contra Iul. 3, 18, 36; cf. Ep. 186, 20; De gr. et lib. arb. 23, 45.

101 - Cf. De Trin. 4, 1, 2.

102 - Cf. Serm. 293, 8.

103 - Cf. De div. qq. ad Simpl., q. 2.

104 - Cf. De civ. Dei 21.

105 - Cf. Ench. 25, 98; Contra duas ep. pelag. 1, 19, 37; 4, 9, 26; De praed. sanct. 8, 15; Opus imp. c. Iul. 2, 157; 3, 122; 6, 10.

106 - Cf. Ench. 27, 103; De praed. sanct. 18, 36.

107 - Cf. De praed. sanct. 8, 13.

108 - Cf. Serm. 27, 7.

109 - Cf. De div. qq. ad Simpl., q. 2; De pecc. mer. et rem. 1, 21, 23-30; ecc.

110 - De civ. Dei 12, 27.

111 - Cf. In Io. ev. tr. 53, 8.

112 - De dono pers. 6, 12.

113 - Cf. In Io. ev. tr. 26, 2; De dono pers. 16, 39.

114 - Cf. De dono pers. 22, 59.