1 - PELAG., Libellus fidei 7.

2 - PAULIN. Mediol., Libellus minor.

3 - PAULIN. Mediol., Libellus minor.

4 - Cf. Io 3, 5.

5 - CELEST., Libellus fidei Romae.

6 - PELAG., Libellus fidei 7.

7 - CELEST., Libellus fidei Romae.

8 - CELEST., Libellus fidei Romae.

9 - Cf. AUG., Contra duas epp. Pelag. 2, 3, 5-4, 6.

10 - Cf. AUG., Epp. 181-183: NBA 22, 902-927.

11 - CELEST., Libellus fidei Romae; Cf. PAULIN. Mediol., Libellus Zosimo episc.:

12 - Cf. Zosim., Ep. " Magnum pondus ".

13 - Cf. Rom 1, 8.

14 - Cf. AUG., Ep. 177, 2: NBA 22, 859 s.

15 - Cf. AUG., Ep. 183, 3-4: NBA 22, 925 s.

16 - Cf. De gest. Pel. 6, 16.

17 - Cf. AUG., Epp. 156-157: NBA 22, 581-637.

18 - Cf. AUG., Ep. 157: NBA 22, 582-637.

19 - Cf. De gest. Pel. 11, 24.

20 - PAULIN. Mediol., Libellus minor.

21 - CELEST., Libellus fidei Romae.

22 - PELAG., Pro lib. arb. 1.

23 - Cf. De gest. Pel. 11, 24; 35, 65.

24 - PELAG., Pro lib. arb. 1.

25 - PELAG., Pro lib. arb. 1.

26 - PAULIN. Mediol., Libellus minor.

27 - PELAG., Pro lib. arb. 1.

28 - Cf. Honorii leges.

29 - PELAG., Ep. ad Innocentium.

30 - PELAG., Ep. ad Innocentium.

31 - Io 5, 3.

32 - PELAG., Ep. ad Innocentium.

33 - PELAG., Ep. ad Innocentium.

34 - PELAG., Libellus fidei 7.

35 - PELAG., Exp. in Ep. ad Rom 5, 15.

36 - De peccat, mer. et rem. 3, 3, 5-6.

37 - PELAG., Pro lib. arb. 1.

38 - 1 Cor 11, 19.

39 - CELEST., Libellus fidei Romae.

40 - Cf. Gen 2, 7.

41 - Cf. 2 Cor 12, 2.

42 - Cf. Gen 5, 25-27.

43 - Cf. Io 4, 34; 5, 30.

44 - 1 Tim 2, 5.

45 - Act 4, 12.

46 - Act 17, 31.

47 - Rom 5, 5.

48 - Io 3, 8.

49 - Rom 5, 14.

50 - Cf. Gal 3, 21.

51 - Rom 5, 20.

52 - Rom 7, 24-25.

53 - Ps 50, 7.

54 - Ps 37, 4.

55 - Ps 50, 12.

56 - Ps 50, 14.

57 - Ps 50, 13.

58 - Ps 115, 1.

59 - 2 Cor 4, 13.

60 - Is 7, 14; cf. Mt 1, 23.

61 - Ps 18, 6-7.

62 - Ps 44, 7-8.

63 - Act 15, 10-11.

64 - Rom 3, 20.

65 - Rom 3, 21.

66 - Cf. Mt 27, 51.

67 - Cf. Ps 67, 10.

68 - Cf. Iud. 6, 36-40.

69 - Cf. AUG., Contra duas epp. Pelag. 1, 21, 39.

70 - 1 Tim 2, 5.

71 - 1 Cor 15, 21-22.

72 - 1 Cor 11, 3.

73 - 1 Tim 2, 5.

74 - Io 8, 56.

75 - Io 5, 26.

76 - Io 14, 6.

77 - 1 Io 5, 20.

78 - Cf. Gen 24, 2-3.

79 - Cf. Gen 14, 18, 20.

80 - Ps 109, 4.

81 - 1 Tim 2, 5.

82 - Cf. Phil 2, 7.

83 - Cf. Gen 7; 19.

84 - Rom 5, 12.

85 - Rom 4, 11.

86 - Cf. AUG., De nupt. e concup. 2, 11, 24.

87 - Cf. Gen 17, 11-14.

88 - Gen 25, 17.

89 - 1 Mach 2, 69.

90 - Cf. Rom 9, 11.

91 - Rom 7, 25.

92 - 1 Cor 10, 4.

93 - Cf. Ios 5, 2-3.

94 - Cf. Rom 6, 6.

95 - Col 2, 13, 11.

96 - Rom 6, 6.

97 - Cf. Rom 8, 3.

98 - 2 Cor 5, 20-21.

99 - Col 2, 11.

100 - Iob 14, 4 (sec. LXX).

101 - Cf. 1 Thess 4, 5.

102 - Cf. AUG., Ep. 177, 11 ss.: NBA 22, 870 ss.

103 - 1 Tim 4, 14.

104 - 1 Cor 7, 4.

105 - Mt 19, 6.

106 - Hebr 13, 4.

107 - Gen 3, 7.

108 - Gen 1, 28.

109 - Cf. Gen 2, 7. 22.

110 - 1 Cor 7, 5-6.

111 - Cf. Mt 12, 29.

112 - Cf. 1 Cor 1, 25.

113 - Coloss. 1, 13.

114 - Mt 5, 45.

115 - Cf. Ps 48, 13.

116 - Ps 50. 7.

117 - Rom 7, 24.

118 - AMBR., De paenit. 1, 2-3.

119 - Cf. Hebr. 4, 15.

120 - Ps 115, 2; cf. Mc 10, 18; Lc 18, 19.

121 - AMBR., In Lc. 2, 2, 56.